Thi thiên 143:4

Thi thiên 143:4 BPT

Tôi quá run sợ; tôi hết can đảm rồi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi thiên 143:4