Thi thiên 143:12

Thi thiên 143:12 BPT

Vì tình yêu Ngài, xin hãy đánh bại kẻ thù tôi. Xin hãy tiêu diệt mọi kẻ quấy rối tôi, Vì tôi là tôi tớ Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi thiên 143:12