Thi thiên 142:6

Thi thiên 142:6 BPT

Xin hãy lắng nghe tiếng kêu của tôi. Vì tôi cô thế. Xin giải cứu tôi khỏi những kẻ rượt đuổi tôi, Vì chúng mạnh hơn tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ