Thi thiên 142:4

Thi thiên 142:4 BPT

Xin hãy nhìn quanh tôi. Chẳng ai lo lắng cho tôi. Tôi chẳng tìm được chỗ nào an ninh cả. Nào có ai lo cho mạng sống tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ