Thi thiên 141:7

Thi thiên 141:7 BPT

“Đất đã bị cày lên và bể vụn ra. Cũng vậy, xương cốt chúng sẽ bị phân tán trong huyệt mả.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ