Thi thiên 113:7

Thi thiên 113:7 BPT

Chúa nâng người nghèo khổ lên khỏi đất đen, đem kẻ cô thế ra khỏi bụi tro.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ