Châm ngôn 24:33

Châm ngôn 24:33 BPT

Ngủ một chút, chợp mắt chốc lát. Khoanh tay nằm xuống nghỉ giây lát.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ