Châm ngôn 23:13

Châm ngôn 23:13 BPT

Đừng ngần ngại trong việc sửa dạy trẻ con. Dù trừng phạt bằng roi nó chẳng chết đâu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ