Châm ngôn 18:20

Châm ngôn 18:20 BPT

Nhờ lời nói mà được hưởng phúc; cũng nhờ môi miệng mà được khen ngợi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ