Mác 8:37

Mác 8:37 BPT

Lấy gì mà đánh đổi linh hồn mình?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ