Mi-ca 2:9

Mi-ca 2:9 BPT

Các ngươi đuổi những người đàn bà trong dân ta ra khỏi nhà cửa tốt đẹp của họ; Các ngươi cất vinh hiển ta khỏi con cái họ đời đời.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.