Ma-thi-ơ 8:5

Ma-thi-ơ 8:5 BPT

Khi Chúa Giê-xu vào thành Ca-bê-nâm, có một sĩ quan đến van xin Ngài giúp đỡ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ