Ma-thi-ơ 4:17

Ma-thi-ơ 4:17 BPT

Từ lúc ấy, Chúa Giê-xu bắt đầu giảng dạy, “Hãy ăn năn vì nước thiên đàng gần đến rồi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ