Ma-la-chi 1:12

Ma-la-chi 1:12 BPT

“Nhưng các ngươi không tôn kính ta. Ngươi nói về bàn thờ của CHÚA rằng, ‘Bàn thờ đó bị nhơ nhớp rồi và thức ăn không đáng giá gì.’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ