Lu-ca 23:20

Lu-ca 23:20 BPT

Phi-lát muốn thả Chúa Giê-xu nên bảo cho dân chúng biết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnLu-ca 23:20