Lê-vi 22:12

Lê-vi 22:12 BPT

Nếu con gái thầy tế lễ kết hôn với một người không phải thầy tế lễ thì nàng không được phép ăn các của lễ thánh.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ