Giô-suê 1:8

Giô-suê 1:8 BPT

Hãy luôn luôn ghi nhớ những lời trong Sách Giáo Huấn nầy. Hãy nghiên cứu sách đó đêm ngày đặng làm theo những lời đã được ghi chép. Làm như vậy con sẽ khôn ngoan và thành công trong mọi việc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Giô-suê 1:8

Chia sẻ