Giô-suê 1:17

Giô-suê 1:17 BPT

Trước kia chúng tôi vâng lời Mô-se ra sao, bây giờ chúng tôi cũng sẽ vâng lời ông như thế. Chúng tôi mong rằng Chúa là Thượng Đế sẽ ở cùng ông, như Ngài đã ở cùng Mô-se.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ