Giô-suê 1:14

Giô-suê 1:14 BPT

Chúa đã ban cho các anh em vùng đất phía đông sông Giô-đanh. Vợ con và bầy súc vật các anh em có thể ở lại đây, nhưng tất cả các chiến sĩ trong anh em phải sẵn sàng chiến đấu và băng qua sông Giô-đanh trước đồng bào mình và giúp đỡ họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ