Giô-suê 1:11

Giô-suê 1:11 BPT

“Hãy đi khắp các doanh trại và bảo dân chúng rằng: Hãy chuẩn bị lương thực, vì ba ngày nữa các ngươi sẽ băng qua sông Giô-đanh để chiếm xứ mà Chúa là Thượng Đế sẽ ban cho.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ