Giô-na 1:5

Giô-na 1:5 BPT

Các thủy thủ hoảng sợ, ai nấy đều cầu cứu thần của mình. Họ bắt đầu ném hàng hoá trên tàu xuống biển để làm nhẹ tàu. Còn Giô-na đi xuống bên dưới hầm thuyền ngủ thiếp đi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGiô-na 1:5