Gióp 33:5

Gióp 33:5 BPT

Nếu anh biết hãy trả lời tôi; hãy sẵn sàng đứng trước mặt tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ