Gióp 33:12

Gióp 33:12 BPT

Nhưng tôi cho anh biết, anh nói vậy không đúng, vì Thượng Đế lớn hơn chúng ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ