Gióp 28:8

Gióp 28:8 BPT

Dã thú chưa hề dẫm đến, và chưa có sư tử nào đi ngang qua.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ