Gióp 21:13

Gióp 21:13 BPT

Kẻ ác an hưởng cuộc đời thành công, rồi yên lành đi xuống mồ mả.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ