Giê-rê-mi 24:9

Giê-rê-mi 24:9 BPT

Ta sẽ khiến chúng trở thành vật ghê tởm, một thứ mà tất cả các dân tộc trên đất xem như là dân độc ác. Họ sẽ chế giễu chúng, kể chuyện khôi hài về chúng, chỉ ngón tay vào chúng và nguyền rủa chúng ở bất cứ nơi nào ta phân tán chúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ