Ê-sai 55:13

Ê-sai 55:13 BPT

Cây tùng sẽ mọc lên thay cho gai gốc. Cây sim sẽ mọc thế chỗ cỏ dại. Chúng sẽ làm dấu hiệu về lời hứa CHÚA, một dấu hiệu đời đời về lòng nhân từ và quyền năng của Ngài, không bao giờ bị tiêu diệt.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ