Ê-sai 40:24

Ê-sai 40:24 BPT

Họ giống như cây cối trồng trong đất, như hột giống được gieo. Vừa khi bắt đầu mọc mạnh lên, Ngài thổi trên chúng, chúng liền khô héo, gió thổi chúng bay đi như trấu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnÊ-sai 40:24