Ê-sai 40:21

Ê-sai 40:21 BPT

Thật vậy các ngươi vốn biết. Hẳn các ngươi đã nghe. Từ ban đầu chắc đã có người bảo cho các ngươi biết. Chắc hẳn các ngươi được cho biết từ lúc tạo thiên lập địa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnÊ-sai 40:21