Ê-sai 40:13

Ê-sai 40:13 BPT

Ai biết ý của CHÚA hay có thể góp ý với Ngài?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnÊ-sai 40:13