Ê-sai 40:12

Ê-sai 40:12 BPT

Ai đã lấy bàn tay đo biển cả? Ai đã dùng tay đo bầu trời? Ai đã dùng chậu để lường cát bụi trên đất? Hay lấy cân mà cân núi đồi?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnÊ-sai 40:12