Ê-sai 40:10

Ê-sai 40:10 BPT

Kìa, Chúa là Thượng Đế đến với quyền năng để cai trị muôn dân. Nầy Ngài sẽ mang phần thưởng cho dân Ngài; Ngài sẽ trả công cho họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnÊ-sai 40:10