Ê-sai 40:1

Ê-sai 40:1 BPT

Thượng Đế các ngươi phán, “Hãy an ủi, hãy an ủi dân ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnÊ-sai 40:1