Ô-sê 4:3

Ô-sê 4:3 BPT

Vì vậy mà đất nầy đã khô cằn, dân chúng đang chết dần mòn. Thậm chí các dã thú và chim trời, cá dưới biển cũng chết dần.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ