Ô-sê 4:2

Ô-sê 4:2 BPT

Ta thấy tiếng chửi rủa, giết chóc, trộm cắp và gian dâm khắp nơi. Vụ giết người nầy tiếp theo vụ giết người khác.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ