Ô-sê 4:17

Ô-sê 4:17 BPT

Dân Ít-ra-en thích bái lạy các thần tượng, cho nên hãy để mặc chúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ