Ô-sê 4:14

Ô-sê 4:14 BPT

Ta sẽ không trách con gái các ngươi về tội làm điếm, cũng không trừng phạt con dâu các ngươi về tội ngoại tình. Ta sẽ không trừng phạt chúng nó, vì chính đàn ông các ngươi ăn nằm với gái điếm và dâng của lễ cùng với các gái điếm trong đền thờ. Đó là cách mà dân ngu dại tự hủy mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ