Ô-sê 3:2

Ô-sê 3:2 BPT

Vậy tôi mua nàng bằng sáu lượng bạc và mười thùng lúa mạch.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ