Ô-sê 1:8

Ô-sê 1:8 BPT

Sau khi Gô-me dứt sữa Lô-ru-ha-ma thì nàng lại thụ thai và sinh ra một trai nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ