Sáng thế 42:35

Sáng thế 42:35 BPT

Khi họ đổ bao ra thì ai nấy đều thấy tiền của mình nằm trong bao. Thấy vậy, họ và người cha đều vô cùng sợ hãi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ