Sáng thế 3:21

Sáng thế 3:21 BPT

Sau đó Thượng Đế lấy da thú làm áo quần cho hai vợ chồng và mặc cho họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ