Sáng thế 21:16

Sáng thế 21:16 BPT

Rồi nàng đi một khoảng xa xa xong ngồi xuống. Nàng nghĩ, “Con tôi thế nào cũng chết. Tôi không có can đảm nhìn cảnh đau lòng nầy.” Nàng ngồi đó và òa khóc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ