E-xơ-ra 2:65

E-xơ-ra 2:65 BPT

Trong số đó không tính 7.337 tôi trai tớ gái và 200 nam nữ ca sĩ cùng đi với họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ