Ê-xê-chiên 19:8

Ê-xê-chiên 19:8 BPT

Rồi dân từ các nơi xung quanh đến chống nghịch nó, bủa lưới ra trên nó. Nó bị rơi vào bẫy của họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ