Ê-xê-chiên 19:14

Ê-xê-chiên 19:14 BPT

Lửa phát ra từ nhánh chính của nó đốt cháy hết các trái. Không còn nhánh nào của nó đủ lớn để làm cây trượng cả.’” Đó là lời than vãn đã trở thành bài ai ca.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ