Ê-xê-chiên 19:12

Ê-xê-chiên 19:12 BPT

Nhưng trong cơn giận, nó bị nhổ bật gốc và bị ném xuống đất. Gió Đông khiến nó khô héo. Trái nó rơi rụng hết. Các nhánh nó bị bẻ gãy và đốt cháy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ