Ê-xê-chiên 19:10

Ê-xê-chiên 19:10 BPT

Mẹ ngươi giống như cây nho trong vườn nho ngươi, trồng bên dòng nước. Cây nho ra nhiều nhánh và sai trái, vì gần nước.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ