Ê-xơ-tê 8:16

Ê-xơ-tê 8:16 BPT

Dân Do-thái vô cùng hân hoan, mừng rỡ, sung sướng và vinh dự.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ