Giáo huấn 12:6

Giáo huấn 12:6 BPT

Chẳng bao lâu đời ngươi sẽ đứt như dây xích bạc, hay bể ra như chén vàng. Ngươi sẽ như bầu nước nát vụn bên suối, hay bánh xe gãy nằm cạnh giếng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ