Phục truyền luật lệ 29:20

Phục truyền luật lệ 29:20 BPT

CHÚA sẽ không tha thứ chúng. Cơn thịnh nộ của Ngài sẽ như lửa thiêu đốt chúng, và mọi điều nguyền rủa ghi trong sách nầy sẽ đến với chúng. CHÚA sẽ hủy diệt mọi kỷ niệm về chúng khỏi mặt đất.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ